Guide till att hyra ut din bostadsrätt

11 mars 2024 Veronica Urena

editorial

Att hyra ut sin bostadsrätt kan vara ett praktiskt sätt att få en extra inkomst eller att nyttja sin bostad när man själv inte befinner sig där. Oavsett om du planerar att vara borta under en längre tid eller bara periodvis, finns det en hel del att tänka på för att processen ska bli smidig och laglig. Följ denna guide för att få grundläggande kunskap om hur du går tillväga när du vill hyra ut din bostadsrätt.

Lagar och regler

Bostadsrättsföreningens tillstånd

Innan du börjar planera för att hyra ut bostadsrätt är det viktigt att du är medveten om att du behöver ha styrelsens tillstånd i din bostadsrättsförening. Utan detta tillstånd är det inte lagligt att hyra ut din lägenhet. Varje bostadsrättsförening kan ha sina egna regler och det är du som bostadsrättsägare som ansvarar för att ta reda på vilka dessa är och att du följer dem. Ofta krävs det att du kan presentera ett godtagbart skäl för uthyrningen, såsom arbete på annan ort, studier eller långresa.

Hyreslagen

Det är också viktigt att förhålla sig till de lagar och regler som gäller enligt hyreslagen. När du hyr ut din bostadsrätt i andra hand är det viktigt att hyran inte sätts högre än vad som anses skäligt. Det innebär att hyran inte får överstiga din egen månadsavgift till bostadsrättsföreningen samt kostnader för möblering och eventuella tjänster.

Hyra ut bostadsrätt

Skapa ett hyresavtal

Vikten av ett tydligt kontrakt

När du har fått godkännande från bostadsrättsföreningen att hyra ut din lägenhet är nästa steg att skapa ett hyresavtal. Det är mycket viktigt att hyresavtalet är tydligt och detaljerat för att undvika missförstånd och eventuella konflikter. I avtalet bör det framgå hyresperiodens längd, månadshyra, eventuella deposition och regler gällande exempelvis rökning och husdjur. Det är också bra att reglera vad som händer om något går sönder och hur parterna ska gå tillväga med eventuell uppsägning.

Säkerställ god kommunikation med hyresgästen

Det är viktigt att du har en god kommunikation med din hyresgäst. Se till att vara tillgänglig om frågor eller problem uppstår så att dessa kan hanteras snabbt och effektivt. Bra kommunikation bidrar till en förtroendefull relation och kan förhindra missförstånd.

Skatter och försäkringar

Uthyrning och skatt

Glöm inte bort att inkomsten från uthyrningen av din bostadsrätt är skattepliktig. Du ska deklarera hyresintäkterna och betala inkomstskatt på det du tjänar. Dock får du göra avdrag för vissa kostnader som är direkt kopplade till uthyrningen. Det kan vara klokt att kontaktat en skatterådgivare för att få hjälp med det praktiska kring skatter och avdrag.

Försäkringsskydd

Se även över ditt försäkringsskydd innan du hyr ut din bostadsrätt. Kontrollera din hemförsäkring och se till att den täcker uthyrning av din lägenhet. Om inte, kan du behöva komplettera med en särskild försäkring.